Cwlwm Busnes

Caerdydd a'r Cylch

Cinio Blynyddol

 

Rhaglen Digwyddiadau 2018

DYDDIAD DIGWYDDIAD
15 Mawrth Noson Blasu Caws a Gwin
Lleoliad: Madame Fromage, Arcêd y Castelld
Amser: 5:00yh tan 7:30yh
Pris: £20 i aelodau, £25 i bawb arall
17 Mai Y Cinio Blynyddol 2018—Dathliad 25 Mlynedd
Siaradwr gwadd: Y Cyngh. Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Dinas a Sir Caerdydd
Lleoliad: Gwesty Principal St David's Hotel, Bae Caerdydd
Amser: 7yh
Cost: i'w gadarnhau
28 Mehefin Noson Clonc a Choctels; rhan o ddigwyddiadau Tafwyl
Lleoliad: The Dead Canary, Barrack Ln, Caerdydd
Amser: 5:30yh
Croeso i bawb, ond cysylltwch â ni i archebu eich lle.

Mae'r Pwyllgor Llywio yn gyfrifol am y gweithgareddau — cysylltwch â ni i gofrestru ar gyfer un o'r digwyddiadau uchod.

Fel aelod fe fyddwch chi'n derbyn ebyst rheolaidd gyda'r newyddion diweddaraf ynglyn â'n rhaglen digwyddiadau.